Nieuws uit onze peuterspeelgroep

Start nieuw thema na de kerstvakantie

Zoals u in de vorige informatie brief heeft kunnen lezen wordt er op de peuterspeelgroep gewerkt met thema’s. Na de kerstvakantie zullen we starten met het thema ‘Ik en mijn familie’, de andere groepen op het kindcentrum hebben het thema ‘Bouwen’ vanuit de methode Blink Wereld. Wij zullen op de peuterspeelgroep de link maken tussen deze thema’s.

In het thema ‘Ik en mijn familie’ staat het gezin en de familie centraal en ook onze huisdieren horen daarbij.

In de activiteiten die we met de kinderen doen, komen de woorden terug die in de woordenlijst staan van de methode Uk&Puk. Zo horen en beleven de kinderen de woorden omtrent het thema in verschillende situaties en kunnen zij de woorden eigen maken. Het spel en de interesse van de kinderen is bij alle activiteiten het uitgangspunt; we willen de kinderen nieuwsgierig maken en hen uitdagen om mee te doen. Bij de activiteiten zijn we doelbewust bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling, de motoriek, de taalontwikkeling en rekenprikkels.

De informatiebrieven zijn vanaf heden ook terug te vinden in Konnect en zullen via de mail naar u toegezonden worden.

Overige belangrijke informatie

Vanaf 6 januari 2020 zal de peuterspeelgroep tot 12.30 uur open zijn. Eerder hebben we naar uw mening gevraagd over het al dan niet lunchen op de groep. Samen met de medewerkers en directie hebben wij de keuze gemaakt, waarbij we uw mening mee hebben genomen, om te gaan lunchen met uw kind op de groep. Ook hebben we nog tijd om extra activiteiten aan te bieden en zo de speelkwaliteit te verhogen.

Hiervoor is het belangrijk dat uw kind de eigen lunch meebrengt. Wilt u daarom zorgen voor een lunchbox met een gesmeerde boterham? En iets te drinken voor bij de lunch.

Verder is het de bedoeling dat uw kind voortaan het fruit gesneden meebrengt in een eigen doosje.

Mocht u over bovengenoemde onderwerpen/ beslissingen vragen hebben, stel ze gerust!

We wensen jullie fijne feestdagen!

Met de kinderen hebben we het volgende liedje geleerd:
“Kling klokje klingelingeling, kling klokje kling.
Laat de boodschap horen; Jezus is geboren!
Voor die blijde klanken, willen wij God danken.
Kling klokje klingelingeling, kling klokje kling.”

Wilt u ons helpen?
Het is de bedoeling dat de kinderen foto’s meenemen van hun familie. Op de groep wordt een fotomuur ingericht van alle foto’s. daar gaan de kinderen spelletjes en opdrachten mee doen waarbij we werken aan verschillende ontwikkelingsgebieden.

Kunt u er voor zorgen dat uw kind in de eerste week na de vakantie al een familie of gezinsfoto bij zich heeft? U mag deze ook mailen: annemieke.bons@pit-ko.nl

Afsluiting van het thema

Aan het einde van het thema ‘Ik en mijn familie’, op donderdag 13 februari 2020 (voor de A-groep) of vrijdag 14 februari 2020 (voor de B-groep) hebben we een familliefeestje op de groep. Per kind mogen er twee mensen uit de familie meekomen om de met ons de afsluiting van het thema te beleven. We hebben er nu al zin in!

Liedjes bij het thema

Klein rood autootje
Klein rood autootje                                    En de handjes gaan van klap, klap, klap!
waar breng je ons naartoe                          En de voetjes gaan van stap, stap, stap!
Met alle lieve kinderen                                Klein rood autootje,
ga ik naar opa en oma toe.                         Waar breng je ons naar toe?

In Holland staat een huis
In Holland staat een huis                             En Pietje woont met papa    (namen veranderen)
In Holland staat een huis                             En Pietje woont met papa
In Holland staat een huis                             En Pietje woont met papa ja ja
van je singela singela hopsasa                   van je singela singela hopsasa
In Holland staat een huis                             En Pietje woont met papa
In Holland staat een huis                             En Pietje woont met papa

En in dat huis daar woont Pietje
En in dat huis daar woont Pietje
In dat huis daar woont Pietje jaja
van je singela singela hopsasa
In dat huis daar woont Pietje
in dat huis daar woont Pietje

 

Familievinger lied  
Papa* vinger, papa vinger waar ben jij?                               
Hier ben ik, hier ben ik, heel dichtbij.                                    
Papa vinger, papa vinger, hoe heet jij?                                 
Ik ben de duim*, ik ben de duim, zo noem je mij.

Familievinger, familievinger, waar zijn wij?

Hier zijn wij, hier zijn wij, kom erbij

Familievinger, familievinger,  hoe heet jij?

Ik ben je hand, zwaai naar mij!

 

*mama vinger -> wijsvinger, zo noem je mij
*broertje vinger -> middelvinger, zo noem je mij
*zusje vinger -> ringvinger, zo noem je mij
*baby vinger -> ik ben de pink, zo noem je mij
 

Woorden die aan bod komen tijdens dit thema

Het gezin
de moeder
de vader
de familie
de broer
de zus
de zoon
de dochter
de opa
de oma
de oom
de tante
de babyhet bad
de washand
de foto
het dier
de poes
snorharen
de hond
de muur
de klei
de trein
blaffen
eten
huilen

boven
onder
bij
daar
naast
rus
zacht
instappen
ophangen
op bezoek
wassen
wonen
werken

DSC08525 DSC08525
DSC08509 DSC08509
DSC08576 DSC08576